znajdujesz się w: Start » COOKIE

 • POLECAMY!

  Smalce AWEX

   

   

 • POLECAMY!

  kiełbasa staromiejska
 • POLECAMY!


  Smalec wieprzowy kostka 200 g
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zachęcamy do kontaktu                                                                                                                                                                                  

   

  Logo firmy AWEX  

   

   

   

   

   

   

RODO

 


                                             KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 

1)Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci:

a)     imienia i nazwiska

b)     numeru NIP

c)     numeru Regon

d)     numeru PESEL

e)     adresu prowadzenia działalności

f)      numeru telefonu

g)     adresu e-mail

 

 jest „AWEX” Król, Sidło, Grudzień spółka jawna ul. Górna 25, 25-415 Kielce.

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji  drogą elektroniczną / realizacji umowy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody , zgodnie  art. 6

ust. 1 lit. A

 

3)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, a w miarę możliwości usunięte zostaną w terminie wcześniejszym.

 

4)              Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5)              Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

6)              Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, spedycyjne, przewozowe, kurierskie, informatyczne, księgowo – finansowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, finansowe, prawne, windykacyjne, audytorskie i kontrolne z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.

7)              Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić  między innymi  zawarcie i realizację umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.

8)              Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

9)              Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone @copy; 2011 AWEX sp. j.
strony internetowe Kielce
Pozycjonowanie Kielce